Skip to main content

Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Stadshavens.

Welke geheimen kent de grond onder Stadshavens?

Voordat we kunnen beginnen met bouwen moeten we eerst weten wat er in het verleden in de grond is gebeurd. Dit doen we door grondonderzoeken uit te laten voeren. Bureau RAAP doet voor Stadshavens archeologische boringen. Zo hoeven we niet bang te zijn dat we onbedoeld waardevolle historische vondsten vernielen. In dit artikel nemen we je mee voor een kijkje achter de schermen bij een archeologische boring.

Voornemen afsluiten onderdoorgang Oosterhavenburg voor autoverkeer

Bij de ontwikkeling van Stadshavens hoort ook de aanpak van de kade langs het Eemskanaal. Deze wordt in de toekomst autovrij. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente Groningen een verkeersbesluit genomen waarmee de onderdoorgang bij de Oosterhavenbrug kan worden afgesloten voor autoverkeer.

Onderzoek damwanden

Woensdag 26 juli doen duikers onderzoek naar de staat van de damwanden van het Eemskanaal. De uitkomsten van dit onderzoek wordt gebruikt om in kaart te brengen wat nodig is voor de herinrichting van de kade.

Milieueffecten Stadshavens goed in beeld gebracht

Voor de ontwikkeling van Stadshavens zijn een voorontwerp-omgevingsplan en een milieueffectrapport gemaakt.  Deze documenten lagen van 16 februari tot en met 29 maart ter inzage voor reactie. De Commissie m.e.r. adviseert als onafhankelijke organisatie over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. Deze Commissie heeft op 26 april 2023 haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor Stadshavens.

Ruim 40 bomen langs het Damsterdiep verhuizen naar bomenhotel

Van 3 april tot en met 14 april worden langs het Damsterdiep ruim veertig bomen voorbereid op het verplanten naar het bomenhotel. Het gaat voornamelijk om Lindes uit 1991. De bomen staan in het plangebied van Stadshavens en krijgen in de toekomstige wijk een nieuwe plek. Over ongeveer twee jaar zullen de bomen verhuizen naar het tijdelijke bomenhotel of naar een andere nieuwe plek in Stadshavens.

Informatiewandeling in plangebied van Stadshavens

Op 11 maart was van 11:00 – 15:00 uur een informatiewandeling in het plangebied van Stadhavens. Op vijf plekken in het gebied stonden kraampjes, waar collega’s de plannen voor Stadshavens toelichten aan bezoekers. De plannen (het voorontwerp-omgevingsplan en het milieueffectrapport) liggen namelijk tot en met 29 maart ter inzage.

Voorontwerp-omgevingsplan en milieueffectrapport ter inzage voor reactie

De plannen voor Stadshavens zijn vertaald in een voorontwerp-omgevingsplan en een milieueffectrapport. De stukken liggen van donderdag 16 februari tot en met woensdag 29 maart ter inzage voor reactie.