Skip to main content

Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Stadshavens.

Gemeenteraad stelt eerste wijzigingsbesluit omgevingsplan Stadshavens in ruime meerderheid vast

De gemeenteraad van Groningen heeft op 15 mei jl. in ruime meerderheid ingestemd met de eerste wijziging van het omgevingsplan voor Stadshavens. Dit betekent dat de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de stadswijk Stadshavens nu vastliggen. Wethouder Rik van Niejenhuis is blij met het besluit: “we maken in Stadshavens huizen voor mensen die er om zitten te springen en we maken tegelijkertijd een heel bijzonder en mooi stukje stad”.

Ruim 130 bezoekers op geslaagd mini-festival Stadshavens

Stadshavens wordt de nieuwe eigenzinnige stadswijk aan het Eemskanaal. Voor de bouw van Stadshavens is een wijziging van het omgevingsplan nodig. Om hierover uitleg te geven en geïnteresseerden kennis te laten maken met Stadshavens, organiseerden we donderdag 25 januari een mini-festival. Met ruim 130 bezoekers en een leuk programma, kijken we terug op een geslaagd festival.

Ontwerp-omgevingsplan ter inzage voor reactie

Voordat we mogen beginnen met het bouwen in Stadshavens, moeten we het omgevingsplan wijzigen. Vroeger heette dat een bestemmingsplan. In februari 2023 hebben we de eerste versie van de wijziging van het omgevingsplan voor Stadshavens ter inzage gelegd, dit was het voorontwerp-omgevingsplan. Hierin hebben we de uitgangspunten voor de ontwikkeling van Stadshavens vastgelegd. Dan gaat het om onderwerpen als: waar komen de nieuwe woningen en voorzieningen? Wat worden de bouwhoogtes? Waar komt het nieuwe park? 

Wat gebeurt er met de containerwoningen?

Wellicht heeft u al gezien dat de containerwoningen op de hoek Damsterdiep-Eltjo Ruggeweg enige tijd leeg hebben gestaan. Op 20 december is de eigenaar begonnen met het weghalen van de containers. In dit bericht leest u over de werkzaamheden en wat dit voor u betekent.

Welke geheimen kent de grond onder Stadshavens?

Voordat we kunnen beginnen met bouwen moeten we eerst weten wat er in het verleden in de grond is gebeurd. Dit doen we door grondonderzoeken uit te laten voeren. Bureau RAAP doet voor Stadshavens archeologische boringen. Zo hoeven we niet bang te zijn dat we onbedoeld waardevolle historische vondsten vernielen. In dit artikel nemen we je mee voor een kijkje achter de schermen bij een archeologische boring.

Voornemen afsluiten onderdoorgang Oosterhavenburg voor autoverkeer

Bij de ontwikkeling van Stadshavens hoort ook de aanpak van de kade langs het Eemskanaal. Deze wordt in de toekomst autovrij. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente Groningen een verkeersbesluit genomen waarmee de onderdoorgang bij de Oosterhavenbrug kan worden afgesloten voor autoverkeer.

Onderzoek damwanden

Woensdag 26 juli doen duikers onderzoek naar de staat van de damwanden van het Eemskanaal. De uitkomsten van dit onderzoek wordt gebruikt om in kaart te brengen wat nodig is voor de herinrichting van de kade.

Milieueffecten Stadshavens goed in beeld gebracht

Voor de ontwikkeling van Stadshavens zijn een voorontwerp-omgevingsplan en een milieueffectrapport gemaakt.  Deze documenten lagen van 16 februari tot en met 29 maart ter inzage voor reactie. De Commissie m.e.r. adviseert als onafhankelijke organisatie over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. Deze Commissie heeft op 26 april 2023 haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor Stadshavens.

Ruim 40 bomen langs het Damsterdiep verhuizen naar bomenhotel

Van 3 april tot en met 14 april worden langs het Damsterdiep ruim veertig bomen voorbereid op het verplanten naar het bomenhotel. Het gaat voornamelijk om Lindes uit 1991. De bomen staan in het plangebied van Stadshavens en krijgen in de toekomstige wijk een nieuwe plek. Over ongeveer twee jaar zullen de bomen verhuizen naar het tijdelijke bomenhotel of naar een andere nieuwe plek in Stadshavens.

Informatiewandeling in plangebied van Stadshavens

Op 11 maart was van 11:00 – 15:00 uur een informatiewandeling in het plangebied van Stadhavens. Op vijf plekken in het gebied stonden kraampjes, waar collega’s de plannen voor Stadshavens toelichten aan bezoekers. De plannen (het voorontwerp-omgevingsplan en het milieueffectrapport) liggen namelijk tot en met 29 maart ter inzage.