Skip to main content

Milieueffecten Stadshavens goed in beeld gebracht

Voor de ontwikkeling van Stadshavens zijn een voorontwerp-omgevingsplan en een milieueffectrapport gemaakt.  Deze documenten lagen van 16 februari tot en met 29 maart ter inzage voor reactie.
De Commissie m.e.r. adviseert als onafhankelijke organisatie over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. Deze Commissie heeft op 26 april 2023 haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor Stadshavens.

De Commissie oordeelt dat de milieueffecten voor de ontwikkeling van Stadshavens goed in beeld zijn gebracht. “De effecten zijn vooral neutraal of positief. Zo verbeteren de bodemkwaliteit en de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers. De herontwikkeling biedt kansen om de biodiversiteit en kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen, en om het gebied aan te passen aan klimaatverandering” schrijft de Commissie. De Commissie geeft ook een aantal aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking. Dat gaat het met name om mobiliteit en geluidshinder. Het complete advies van de Commissie staat op Adviezen – Commissiemer.nl