Skip to main content

Werkzaamheden

In de eerste helft van 2023 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. De voortgang kun je hier volgen. 

Tijdens de werkzaamheden doen we er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd over werkzaamheden die mogelijk voor overlast zorgen. 

Geplande werkzaamheden

Hoogwatermaatregelen Eemskanaal

Q2 2024

Vlak bij de praxis en Oostersluis vonden tussen 22 april en eind mei 2024 werkzaamheden plaats. Op deze locatie langs het Eemskanaal zijn hoogwatermaatregelen in de vorm van betonnen bouwblokken, grondwallen en drempelconstructies geplaatst. Stadshavens werkte samen met het waterschap Noorderzijlvest om het gebied te beschermen tegen hoog water. 

Dit project was in 3 fasen verdeeld, waarbij eerst betonnen bouwblokken (legioblokken) langs het fietspad vanaf Damsterpad richting de sluis werden aangelegd. Daarna werd de drempelconstructie aangelegd op het Damsterpad. Het fietspad was wegens de werkzaamheden afgesloten tussen 13 en 18 mei. Als laatste werd een grondwal richting de sluis aangelegd. Naar schatting duurt het hele proces tot eind mei. Deze maatregelen zijn tijdelijk en worden veranderd wanneer we het gebied verder ontwikkelen.

Bodemonderzoek in het plangebied

Q4 2023

In het plangebied van Stadshavens gaan we weer boren. Tussen 18 en 21 december gaan we op twee verschillende locaties bodemonderzoeken uitvoeren. Beide om verschillende redenen.

Eerder dit jaar hebben we een aantal bomen langs het Damsterdiep uitgestoken om ze later te kunnen onderbrengen op een tijdelijke locatie. Zo beschermen we de bomen tegen werkzaamheden in het plangebied en kunnen we ze later hergebruiken in Stadshavens. We willen de bomen graag tijdelijk verplaatsen naar het grasveld tegenover de City Tweewielers. We noemen dit het bomenhotel. We gaan daar middels boringen een onderzoek laten uitvoeren om te kijken of de grond geschikt is om de bomen tijdelijk onder te brengen. 

Langs het Eemskanaal gaan uiteindelijk damwanden geplaatst worden. Afhankelijk van de grondsoorten langs de kade van het Eemskanaal kunnen daar andere eisen aan hangen. Op losse grondsoorten moeten we op een andere manier damwanden plaatsen dan op stevige grondsoorten. We gaan de boringen in dit gebied laten uitvoeren om daar een overzicht van te krijgen. Zo voorkomen we vervelende verassingen voor later en kunnen we alvast plannen opstellen.

U kunt hier bekijken waar we langs het Eemskanaal en op het bomenhotel gaan boren. 

Grondboringen in Stadshavens

Q4 2023

In het gebied tussen het Damsterdiep en Eemskade Noordzijde en van het Balkgat tot de Eltjo Ruggeweg laten we in week 40 tot 45 grondboringen uitvoeren. Deze boringen vertellen ons meer over de stand van de bodem. Zo krijgen we inzicht in wat er straks nodig is om de grond bouwklaar te maken. Archeologisch adviesbureau RAAP gebruikt de boringen om een archeologisch veldonderzoek te doen. Adviesbureau Aveco de Bondt voert een milieukundig bodemonderzoek uit. De boorploegen zijn te herkennen aan hun oranje jassen met het RAAP of Aveco de Bondt logo erop. Als het boren klaar is worden de gaten gedicht.

Over het algemeen worden de boringen met handboren gedaan. Op de locaties waar het niet lukt met de handboor wordt een constructieboor gebruikt. De stippen op de kaart zijn de geplande locaties voor de handboor, de kruisjes die voor de constructieboor. Het kan zo zijn dat er iets wordt afgeweken van de locaties als dat nodig blijkt.

Hier vind je de boorplannen van RAAP en Aveco.

Peilbuizen plaatsen in de grond van het plangebied

Q2 2023

In week 17 worden vier peilbuizen geplaatst in de grond van het plangebied van Stadshavens. Een week later, in week 18, worden in die peilbuizen meters gehangen. Deze meters geven ons de komende tijd, tot we het gebied ontwikkelen, informatie over het grondwaterpeil. Die informatie hebben we nodig om bijvoorbeeld te bepalen hoe we de afvoer van water gaan regelen in het gebied.

Je kunt de peilbuizen herkennen doordat ze iets boven de grond uitsteken. Wanneer we het gebied ontwikkelen worden de buizen weer uit de grond verwijderd. De werkzaamheden starten maandag 24 april.

Bomen Damsterdiep voorsteken

Q1 2023

Aan het Damsterdiep staat een aantal oude bomen die we graag laten terugkomen in het gebied. Ter voorbereiding op het verplanten moeten we de bomen (wortelkluit) rondsteken. Hierdoor gaat de boom nieuwe wortels aanmaken, zodat de boom na het verplanten weer een goede start kan maken.

Het voorsteken van de bomen gebeurt van 3 april tot en met 14 april. Over ongeveer twee jaar kunnen de bomen veilig worden verplant. 

Cova-locatie

Q1 2023

De oude Cova-fabriek aan het Damsterdiep staat in het plangebied voor de nieuwe wijk Stadshavens. De loodsen van de voormalige autobandenfabriek worden momenteel gesloopt. De ontwikkelaar, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD), verwacht begin april 2023 klaar te zijn met de werkzaamheden. De beeldbepalende pijp, het stookhuis en de kantine van de voormalige autobandenfabriek blijven behouden en worden geïntegreerd in de toekomstige ontwikkeling van Stadshavens. Hoe dit er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Dit wordt onderdeel van de ontwerpopgave.