Skip to main content

Werkzaamheden

In de eerste helft van 2023 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. De voortgang kun je hier volgen. 

Tijdens de werkzaamheden doen we er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd over werkzaamheden die mogelijk voor overlast zorgen. 

Geplande werkzaamheden

Grondboringen in Stadshavens

Q4 2023

In het gebied tussen het Damsterdiep en Eemskade Noordzijde en van het Balkgat tot de Eltjo Ruggeweg laten we in week 40 tot 45 grondboringen uitvoeren. Deze boringen vertellen ons meer over de stand van de bodem. Zo krijgen we inzicht in wat er straks nodig is om de grond bouwklaar te maken. Archeologisch adviesbureau RAAP gebruikt de boringen om een archeologisch veldonderzoek te doen. Adviesbureau Aveco de Bondt voert een milieukundig bodemonderzoek uit. De boorploegen zijn te herkennen aan hun oranje jassen met het RAAP of Aveco de Bondt logo erop. Als het boren klaar is worden de gaten gedicht.

Over het algemeen worden de boringen met handboren gedaan. Op de locaties waar het niet lukt met de handboor wordt een constructieboor gebruikt. De stippen op de kaart zijn de geplande locaties voor de handboor, de kruisjes die voor de constructieboor. Het kan zo zijn dat er iets wordt afgeweken van de locaties als dat nodig blijkt.

Hier vind je de boorplannen van RAAP en Aveco.

Peilbuizen plaatsen in de grond van het plangebied

Q2 2023

In week 17 worden vier peilbuizen geplaatst in de grond van het plangebied van Stadshavens. Een week later, in week 18, worden in die peilbuizen meters gehangen. Deze meters geven ons de komende tijd, tot we het gebied ontwikkelen, informatie over het grondwaterpeil. Die informatie hebben we nodig om bijvoorbeeld te bepalen hoe we de afvoer van water gaan regelen in het gebied.

Je kunt de peilbuizen herkennen doordat ze iets boven de grond uitsteken. Wanneer we het gebied ontwikkelen worden de buizen weer uit de grond verwijderd. De werkzaamheden starten maandag 24 april.

Bomen Damsterdiep voorsteken

Q1 2023

Aan het Damsterdiep staat een aantal oude bomen die we graag laten terugkomen in het gebied. Ter voorbereiding op het verplanten moeten we de bomen (wortelkluit) rondsteken. Hierdoor gaat de boom nieuwe wortels aanmaken, zodat de boom na het verplanten weer een goede start kan maken.

Het voorsteken van de bomen gebeurt van 3 april tot en met 14 april. Over ongeveer twee jaar kunnen de bomen veilig worden verplant. 

Cova-locatie

Q1 2023

De oude Cova-fabriek aan het Damsterdiep staat in het plangebied voor de nieuwe wijk Stadshavens. De loodsen van de voormalige autobandenfabriek worden momenteel gesloopt. De ontwikkelaar, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD), verwacht begin april 2023 klaar te zijn met de werkzaamheden. De beeldbepalende pijp, het stookhuis en de kantine van de voormalige autobandenfabriek blijven behouden en worden geïntegreerd in de toekomstige ontwikkeling van Stadshavens. Hoe dit er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Dit wordt onderdeel van de ontwerpopgave.