Skip to main content

Documenten

Op deze pagina vind je de belangrijkste documenten rondom de plannen voor Stadshavens.

Ontwerp-omgevingsplan ter inzage voor reactie

Om Stadshavens te mogen bouwen, moet het omgevingsplan worden aangepast. In februari 2023 hebben we de eerste versie van de wijziging van het omgevingsplan voor Stadshavens ter inzage gelegd, dat was het voorontwerp-omgevingsplan. Wie dat wilde, kon hierop reageren. Dat is 75 keer gedaan. Alle reacties zijn gebundeld in een inspraakverslag en verzonden aan iedereen die heeft gereageerd.

Nu is een nieuwe versie van de wijziging van het omgevingsplan voor Stadshavens klaar: het ontwerp-omgevingsplan. Ook hier mag op gereageerd worden. 

Waar en wanneer kunt u de stukken bekijken?

U kunt de ontwerpwijziging van het omgevingsplan en de stukken die daarbij horen bekijken van 11 januari tot en met 21 februari 2024. Dat kan op deze plekken: 

De tekst van de wijziging kunt u vinden op de landelijke website https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-12579. 

Op de landelijke website omgevingswet.overheid.nl ziet u de regels met kaartbeeld. De link vindt u hier: omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/document. U zoekt daar naar “Omgevingsplan gemeente Groningen”. Als u dat gevonden heeft, kunt rechts bovenaan “alle versies” uitklappen. Onderaan vindt u het ontwerp. 

De website van de gemeente. De link vindt u hier: Omgevingsplan | Gemeente Groningen

Het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1. Dat kan op afspraak via gemeente.groningen.nl/bouwdossier-of-bestemmingsplan-inzien of u belt met 14 050.

Het projectbureau aan het Damsterdiep 271. U kunt binnenlopen op woensdagmiddagen tussen 14.00 en 16.00 uur. Of u maakt een afspraak voor een ander moment via nummer 050-7001924 of via email info@stadshavens.nl.

Bijbehorende documenten

Reageren

Reageren kan van donderdag 11 januari tot en met woensdag 21 februari 2024. Een reactie heet een ‘zienswijze’. Reageren kan alleen op deze drie manieren:

Via het ‘online zienswijzeformulier’ bij de ontwerp-omgevingsplanwijziging op de website gemeente.groningen.nl/omgevingsplan. U krijgt meteen een bevestiging van ontvangst.

Door een brief te sturen naar de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Door in gesprek te gaan met een planjurist van de afdeling Ruimtelijk Beleid & Ontwerp. Voor een afspraak kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer 14 050 van de Gemeente Groningen.

Inspraak

Begin 2023 lag het voorontwerp-omgevingsplan en het milieueffectrapport voor Stadshavens ter inzage. Het milieueffectrapport (m.e.r) en alle bijlagen zijn hieronder te zien. Het voorontwerp-omgevingsplan is alleen digitaal te zien via de U kunt niet meer reageren op deze documenten.

Adviescommissie m.e.r.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft op 26 april 2023 haar advies uitgebracht over de inhoud en de kwaliteit van het milieueffectrapport. De Commissie oordeelt dat de milieueffecten voor de ontwikkeling van Stadshavens goed in beeld zijn gebracht. Het complete advies van de Commissie staat op: Adviezen – Commissiemer.nl

Voorontwerp-omgevingsplan

Milieueffectrapport

Stukken gemeenteraad Groningen

Persberichten

Onderzoeken

Overige

Impressies