Skip to main content

Documenten

Op deze pagina vind je de belangrijkste documenten over de plannen voor Stadshavens.

Omgevingsplanwijziging Omgevingsplan 1, gemeente Groningen (Stadshavens)

Deze verandering van het omgevingsplan (officieel: omgevingsplanwijziging) gaat over het ontwikkelen van het gebied Stadshavens. Langs het Eemskanaal in het oosten van de stad Groningen wordt een nieuw stadsdeel gebouwd aan het water: Stadshavens. Om dit stadsdeel te mogen bouwen, moet het omgevingsplan worden aangepast. De bouw gaat een paar jaar duren. Er worden ongeveer 2.400 nieuwe woningen gebouwd. De grens van het gebied ligt ongeveer tussen het Damsterdiep, de Europaweg, de Sontweg en loopt tot aan het Van Starkenborghkanaal.

De officiële naam van het besluit is: ‘omgevingsplanwijziging Omgevingsplan 1, gemeente Groningen (Stadshavens).

Reageren

Reageren kan van 6 juni 2024 tot en met 17 juli 2024 (beroepstermijn)

  • Beroepschrift per brief: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
  • Voorlopige voorziening per brief: De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag

Informatie

Omgevingsplan

Video

Nieuwsgierig naar ons minifestival? bekijk de video hier!

Adviescommissie m.e.r.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft op 26 april 2023 haar advies uitgebracht over de inhoud en de kwaliteit van het milieueffectrapport. De Commissie oordeelt dat de milieueffecten voor de ontwikkeling van Stadshavens goed in beeld zijn gebracht. Het complete advies van de Commissie staat op: Adviezen – Commissiemer.nl

Milieueffectrapport

Stukken gemeenteraad Groningen

Persberichten

Overige

Impressies