Documenten

Op deze pagina vind je de belangrijkste documenten rondom de plannen voor Stadshavens.

Inspraak

Van donderdag 16 februari tot en met woensdag 29 maart kon je reageren op het voorontwerp-omgevingsplan en het milieueffectrapport voor Stadshavens. De reactietermijn is nu gesloten. Het milieueffectrapport en alle bijlagen kun je hieronder inzien. Het voorontwerp-omgevingsplan is alleen digitaal te raadplegen via Groningen Stadshavens viewer.

Advies commissie m.e.r.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft op 26 april 2023 haar advies uitgebracht over de inhoud en de kwaliteit van het milieueffectrapport. De Commissie oordeelt dat de milieueffecten voor de ontwikkeling van Stadshavens goed in beeld zijn gebracht. Het complete advies van de Commissie staat op: Adviezen – Commissiemer.nl

Voorontwerp-omgevingsplan

Milieueffectrapport

Stukken gemeenteraad Groningen

Persberichten

Onderzoeken

Overige

Impressies

Blijf op de hoogte

Interesse(Vereist)