Skip to main content

Gemeenteraad stelt eerste wijzigingsbesluit omgevingsplan Stadshavens in ruime meerderheid vast

Eerste omgevingsplanwijziging voor gebiedsontwikkeling in Nederland

 

De gemeenteraad van Groningen heeft op 15 mei jl. in ruime meerderheid ingestemd met de eerste wijziging van het omgevingsplan voor Stadshavens. Dit betekent dat de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de stadswijk Stadshavens nu vastliggen. Dan gaat het bijvoorbeeld over zaken als de plek voor de nieuwe woningen en voorzieningen, de maximale bouwlagen en de locatie van het nieuwe park. Nu de kaders vastliggen, kunnen de eerste woongebieden concreet worden uitgewerkt. Als alles volgens planning verloopt, start het bouwrijp maken van de eerste bouwvelden in het voorjaar van 2025, waarna we ongeveer een jaar later de eerste bewoners hopen te verwelkomen.

Wethouder Rik van Niejenhuis is blij met het besluit: “we maken in Stadshavens huizen voor mensen die er om zitten te springen en we maken tegelijkertijd een heel bijzonder en mooi stukje stad”.

Eerste wijzigingsbesluit omgevingsplan voor gebiedsontwikkeling in Nederland
Een omgevingsplan lijkt op wat eerder een bestemmingsplan heette. De wijziging van het omgevingsplan voor de grote gebiedsontwikkeling Stadshavens is de eerste in Nederland in deze nieuw vorm onder de Omgevingswet in Nederland. De procedure begon in het voorjaar van 2021. Toen al anticipeerde de gemeente op de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Die wet werd meerdere malen uitgesteld. Toch kozen we ervoor te werken volgens de nieuwe manier. Dat betekende een hoop pionieren en uitzoeken. Er is met man en macht gewerkt om de wijziging van het omgevingsplan te maken en goed toe te lichten aan omwonenden en andere betrokkenen. De ruime steun vanuit de gemeenteraad is een mooi resultaat.

Moties voor verdere uitwerking
De gemeenteraad nam tijdens de behandeling  een aantal moties aan. Deze gaan onder meer over meer sociale huurwoningen bij de ontwikkeling van de brandweerlocatie, een goede aansluiting van het nieuwe stadsdeel op de Oosterparkwijk en een open planproces voor de ontwikkeling van het Havenpark. De moties krijgen een plek in de verdere uitwerking van Stadshavens.

Daar worden omwonenden, belangenorganisaties en andere belanghebbenden ook weer bij betrokken. Over de resultaten van de participatie van de afgelopen periode waren meerdere betrokkenen teleurgesteld. We blijven ons vanuit de gemeente en vanuit Stadshavens inzetten voor een goed gesprek met de omgeving en zullen rond de zomer nieuwe bijeenkomsten organiseren over de uitwerking van het eerste woongebied, een deel van het Damsterdiep en een deel van de kade langs het Eemskanaal.