Skip to main content

Informatiewandeling in plangebied van Stadshavens

Op 11 maart was van 11:00 – 15:00 uur een informatiewandeling in het plangebied van Stadhavens. Op vijf plekken in het gebied stonden kraampjes, waar collega’s de plannen voor Stadshavens toelichten aan bezoekers. De plannen (het voorontwerp-omgevingsplan en het milieueffectrapport) liggen namelijk tot en met 29 maart ter inzage.

Het voorontwerp-omgevingsplan en het milieueffectrapport liggen van 16 februari tot en met 29 maart ter inzage. Dat betekent dat iedereen op de documenten kan reageren. Het is goed voor te stellen dat niet iedereen tijd heeft gehad om alle plannen door te nemen, of dat mensen vragen hebben over de plannen. Om iedereen bij te praten en om alle vragen te beantwoorden, organiseerde Stadshavens tijdens de inspraakperiode de informatiewandeling.

De vijf kraampjes stonden op zaterdag 11 maart op de route van de audiotour. De audiotour is een route door het plangebied langs elf markante punten. Bij elk punt hoort een verhaal over het verleden, het heden of de toekomst. Door deze route te wandelen op zaterdag kwam de bezoeker dus ook langs de vijf kraampjes. Hoewel de informatiewandeling maar één dag duurde, is de audiotour voorlopig nog gewoon op eigen gelegenheid te wandelen en te beluisteren. Lees op stadshavens.nl/audiotour hoe dit werkt.

Voor iedereen die niet aanwezig kon zijn organiseert Stadshavens elke woensdag van 14:00 – 16:00 uur een inloopspreekuur in het informatiecentrum aan het Damsterdiep 271. Stadshavens is voor vragen ook telefonisch bereikbaar via 050 700 1924 of per mail via info@stadshavens.nl.