Skip to main content

Voornemen afsluiten onderdoorgang Oosterhavenburg voor autoverkeer

Voornemen afsluiten onderdoorgang Oosterhavenburg voor autoverkeer

Bij de ontwikkeling van Stadshavens hoort ook de aanpak van de kade langs het Eemskanaal. Deze wordt in de toekomst autovrij. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente Groningen een verkeersbesluit genomen waarmee de onderdoorgang bij de Oosterhavenbrug kan worden afgesloten voor autoverkeer. Aanleiding voor dit besluit waren signalen van bewoners dat er veel en vooral hard wordt gereden over de kade.

Het voornemen is onder de Oosterhavenbrug een verplicht brom/fietspad in te stellen. Dit gebeurt dan met het ronde blauwe bord ‘verplicht brom/fietspad’. Om te voorkomen dat er toch nog auto’s langs rijden, worden er ook reflecterende flexibele fietspaaltjes geplaatst. Hier komt dan inleidende (ribbel)markering en een rode asfaltverharding bij. Op de afbeelding is de toekomstige situatie gevisualiseerd. Omwonenden zijn over het voornemen geïnformeerd met een brief. Het besluit is in te zien via: https://gemeente.groningen.nl/overzicht-omgevingsvergunningen-en-verkeersbesluiten. 

Inloopbijeenkomst woensdag 15 november
Wie vragen heeft over de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer, is van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 15 november tussen 16:00 uur – 20:00 uur in het projectbureau aan het Damsterdiep 271.