Skip to main content

Welke geheimen kent de grond onder Stadshavens?

 

Ondanks dat we nog niet kunnen beginnen met bouwen, zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van stadshavens. Zo onderzoeken we momenteel wat er allemaal onder de grond zit. Deze informatie hebben we nodig om de grond klaar te kunnen maken voor de bouw. Haije Veenstra en Anko Wieringa van bureau RAAP voeren voor ons grondonderzoek uit door te boren. Zij doen onafhankelijk, archeologisch onderzoek zodat wij zeker weten dat we niks waardevols onbedoeld vernielen tijdens de bouw van Stadshavens. In dit artikel nemen we je mee voor een kijkje achter de schermen bij een archeologische boring.

Puin van de Grote markt

De boring aan het Eemskanaal begint voorspoedig. Eerst wordt er een check gedaan met een tracker zodat er niet door leidingen, draden of andere belangrijke zaken heen wordt geboord. De handboor gaat redelijk makkelijk de grond in, iets wat niet overal in Stadshavens vanzelfsprekend is. Haije vertelt dat er veel puin in de grond ligt, zoveel zelfs dat op sommige plekken de grond wel twee meter hoger is dan op de oude hoogtekaarten wordt aangegeven. Er gaan geruchten dat dit puin afkomstig kan zijn van de Grote Markt. Dat er veel puin ligt is wel zeker, maar of dat van de grote markt komt is moeilijk te zeggen.

Op zoek naar patronen

Haije en Anko zoeken naar patronen in de boring Archeologen zoals Haije en Anko zijn bij boringen op zoek naar bijzonderheden in de grondafzetting. Er wordt een zorgvuldig boorplan gemaakt, zodat er een duidelijk overzicht ontstaat over de verschillende grondlagen en wat daar mogelijk kan liggen. Tijdens de boring wordt er gelet op opvallende patronen in de grondafzetting. Hieraan kun je zien of er huizen, stallen, waterputten of andere interessante dingen hebben gestaan. Daarvoor moet de bodem alleen wel onaangetast zijn.

Terpen uit de steentijd

Archeologisch is het gebied van Stadshavens erg interessant. In de steentijd, toen het gebied langs het Eemskanaal nog uit kwelders bestond en leek op de wadden, hebben hier mensen op terpen gewoond. Haije en Anko hopen hier sporen van terug te vinden. Naast patronen wordt er ook gekeken naar scherven, aanduidingen van vuur en grondsamenstelling. Ondertussen zitten Haije en Anko al 3 meter diep. Als de grond niet verstoord is kijk je dan al zo’n 2000 tot 2500 jaar terug in de tijd.

Verstoorde grond

Aan de kleuren is te zien dat de grondlagen verstoord zijnPlots is aan de chaotische samenstelling van de grond te zien dat dit stuk eerder verstoord is – een slecht teken voor de historische waarde. Puin, zandhoudende klei, humus, alles zit door elkaar. Dat betekent ook dat alle mogelijke patronen niet meer te herkennen zijn. Vlak daarna stuit de handboor op iets hards waar niet doorheen te komen is. De boring is daarmee afgelopen.