Skip to main content

Ontwerp-omgevingsplan ter inzage voor reactie

Voordat we mogen beginnen met het bouwen in Stadshavens, moeten we het omgevingsplan wijzigen. Vroeger heette dat een bestemmingsplan. In februari 2023 hebben we de eerste versie van de wijziging van het omgevingsplan voor Stadshavens ter inzage gelegd, dit was het voorontwerp-omgevingsplan. Hierin hebben we de uitgangspunten voor de ontwikkeling van Stadshavens vastgelegd. Dan gaat het om onderwerpen als: waar komen de nieuwe woningen en voorzieningen? Wat worden de bouwhoogtes? Waar komt het nieuwe park? 

Wie dat wilde, kon hierop reageren. Dat is 75 keer gedaan door omwonenden, bewonersorganisaties en andere belangenorganisaties. Iedereen die heeft gereageerd, heeft een antwoord opgestuurd gekregen. Alle reacties en antwoorden zijn gebundeld in het inspraakverslag.

Nu is een nieuwe versie van de wijziging van het omgevingsplan voor Stadshavens klaar: het ontwerp-omgevingsplan. Ook hier mag op gereageerd worden. Dat kan van donderdag 11 januari tot en met woensdag 21 februari 2024. Alle informatie staat onder documenten. Daar staat ook hoe je kunt reageren.

Wat is een omgevingsplan?

Een omgevingsplan lijkt op wat eerder een bestemmingsplan heette. Het verschil is dat er vroeger heel veel bestemmingsplannen waren in de gemeente. Nu is er voor de hele gemeente één omgevingsplan. Dit omgevingsplan moeten we nu aanpassen omdat we de wijk Stadshavens willen maken. Een ander verschil is dat in een omgevingsplan niet alleen regels kunnen staan voor de inrichting van een gebied. Er kunnen ook regels in staan over bijvoorbeeld geluid en bodem en soms voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.

Mini-festival op donderdag 25 januari
Wie vragen heeft over het ontwerp-omgevingsplan is van harte welkom in ons informatiecentrum aan het Damsterdiep 271. Iedere woensdagmiddag hebben we inloopspreekuur van 14:00 uur tot 16:00 uur. Op donderdag 25 januari organiseren we een mini-festival. Dan is ons informatiecentrum open voor vragen van 14:00 uur tot 20:00 uur. Ook komt er een verhalenverteller die in de huid van de COVA-schoorsteen kruipt en onthult wethouder Rik van Niejenhuis een verassing.