Skip to main content

Auteur: Carmen Vos

Milieueffecten Stadshavens goed in beeld gebracht

Voor de ontwikkeling van Stadshavens zijn een voorontwerp-omgevingsplan en een milieueffectrapport gemaakt.  Deze documenten lagen van 16 februari tot en met 29 maart ter inzage voor reactie.
De Commissie m.e.r. adviseert als onafhankelijke organisatie over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. Deze Commissie heeft op 26 april 2023 haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor Stadshavens.

De Commissie oordeelt dat de milieueffecten voor de ontwikkeling van Stadshavens goed in beeld zijn gebracht. “De effecten zijn vooral neutraal of positief. Zo verbeteren de bodemkwaliteit en de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers. De herontwikkeling biedt kansen om de biodiversiteit en kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen, en om het gebied aan te passen aan klimaatverandering” schrijft de Commissie. De Commissie geeft ook een aantal aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking. Dat gaat het met name om mobiliteit en geluidshinder. Het complete advies van de Commissie staat op Adviezen – Commissiemer.nl

Ruim 40 bomen langs het Damsterdiep verhuizen naar bomenhotel

Van 3 april tot en met 14 april worden langs het Damsterdiep ruim veertig bomen voorbereid op het verplanten naar het bomenhotel. Het gaat voornamelijk om Lindes uit 1991. De bomen staan in het plangebied van Stadshavens en krijgen in de toekomstige wijk een nieuwe plek. Over ongeveer twee jaar zullen de bomen verhuizen naar het tijdelijke bomenhotel of naar een andere nieuwe plek in Stadshavens.

Wethouder Groen en Klimaatadaptatie Mirjam Wijnja: “Het gebeurt niet vaak dat op deze schaal zulke grote bomen gaan verhuizen. Dat vraagt een jarenlange zorgvuldige voorbereiding. Stadshavens wordt een echte stadswijk met veel groen. Goed dat deze bomen weer terugkomen in het gebied.”

Voorbereiding op verplanten
Vooruitlopend op de definitieve plannen worden de bomen voorbereid op een verhuizing over zo’n twee jaar. Nadat alle bomen onderzocht zijn, wordt van iedere boom de wortelkluit rond gegraven. De wortels van de boom worden hiermee bewust beschadigd. Op deze manier maakt de boom nieuwe wortels aan. Door de wortelkluit te bemesten zal de boom een mooie compacte kluit maken. Hierdoor kan de boom over enkele jaren goed verplant worden en daarna een gezonde start maken op een nieuwe locatie. De nieuwe wortels helpen de boom met het opnemen van water en voedingsstoffen.

 

Foto’s: Henk Tammens

Informatiewandeling in plangebied van Stadshavens

Op 11 maart was van 11:00 – 15:00 uur een informatiewandeling in het plangebied van Stadhavens. Op vijf plekken in het gebied stonden kraampjes, waar collega’s de plannen voor Stadshavens toelichten aan bezoekers. De plannen (het voorontwerp-omgevingsplan en het milieueffectrapport) liggen namelijk tot en met 29 maart ter inzage.

Het voorontwerp-omgevingsplan en het milieueffectrapport liggen van 16 februari tot en met 29 maart ter inzage. Dat betekent dat iedereen op de documenten kan reageren. Het is goed voor te stellen dat niet iedereen tijd heeft gehad om alle plannen door te nemen, of dat mensen vragen hebben over de plannen. Om iedereen bij te praten en om alle vragen te beantwoorden, organiseerde Stadshavens tijdens de inspraakperiode de informatiewandeling.

De vijf kraampjes stonden op zaterdag 11 maart op de route van de audiotour. De audiotour is een route door het plangebied langs elf markante punten. Bij elk punt hoort een verhaal over het verleden, het heden of de toekomst. Door deze route te wandelen op zaterdag kwam de bezoeker dus ook langs de vijf kraampjes. Hoewel de informatiewandeling maar één dag duurde, is de audiotour voorlopig nog gewoon op eigen gelegenheid te wandelen en te beluisteren. Lees op stadshavens.nl/audiotour hoe dit werkt.

Voor iedereen die niet aanwezig kon zijn organiseert Stadshavens elke woensdag van 14:00 – 16:00 uur een inloopspreekuur in het informatiecentrum aan het Damsterdiep 271. Stadshavens is voor vragen ook telefonisch bereikbaar via 050 700 1924 of per mail via info@stadshavens.nl.

   

Voorontwerp-omgevingsplan en milieueffectrapport ter inzage voor reactie

De plannen voor Stadshavens, de nieuwe wijk rond het Eemskanaal tussen het Damsterdiep en de Sontweg, zijn een stap verder uitgewerkt. Hier komen in totaal 3.300 nieuwe woningen, 33.000m2 commerciële en maatschappelijke voorzieningen en een groot Havenpark. Het Damsterdiep en de kades langs het Eemskanaal worden vernieuwd en vergroend. Over het Eemskanaal komt een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers. De plannen zijn nu vertaald in een voorontwerp-omgevingsplan (vroeger bestemmingsplan) en een milieueffectrapport. De stukken liggen van donderdag 16 februari tot en met woensdag 29 maart ter inzage voor reactie.

“Stadshavens wordt een wijk zoals we die nog niet kennen in Groningen. Grootstedelijk, eigenzinnig, groen en voor iedereen. De monumentale gebouwen zoals EMG en de Cova-schoorsteen staan straks naast moderne natuurinclusieve architectuur. Het gebied ondergaat een flinke metamorfose. De kaders daarvoor leggen we vast in het voorontwerp-omgevingsplan. Daar kan de omgeving nu op reageren” aldus wethouder wonen Rik van Niejenhuis.

Voorontwerp-omgevingsplan en milieueffectrapport

Het voorontwerp-omgevingsplan is het eerste in deze nieuwe vorm in de gemeente Groningen. In dit document staat bijvoorbeeld hoeveel woningen er maximaal mogen komen, hoe met erfgoed wordt omgegaan en hoe hoog er gebouwd mag worden. In het milieueffectrapport is onderzocht wat de mogelijke milieueffecten zijn van de ontwikkeling van Stadshavens. Daar komt bijvoorbeeld uit naar voren dat de ontwikkeling van Stadshavens het gebied klimaatbestendig maakt en veel groen en water toevoegt, maar ook bijdraagt aan extra verkeersdruk op het omliggende weggennet dat al druk is.

Informatiecentrum en wekelijks spreekuur

Tot en met woensdag 29 maart kan gereageerd worden op het voorontwerp-omgevingsplan en het milieueffectrapport. De stukken staan op de website gemeente.groningen.nl/bestemmingsplannen en op stadshavens.nl. Aan het Damsterdiep 271 is het projectbureau Stadshavens gevestigd. Elke woensdagmiddag tussen 14:00 uur -16:00 uur is er een inloopspreekuur.
Audiotour en informatiewandeling Voor wie nieuwsgierig is naar het verleden en de toekomst van Stadshavens, is een audiotour gemaakt. De audiotour leidt de luisteraar langs elf punten door het plangebied van Stadshavens. De tour is op eigen gelegenheid te wandelen. Op stadshavens.nl staat precies hoe het werkt. Op zaterdag 11 maart tussen 11:00 en 15:00 uur organiseert projectorganisatie Stadshavens een informatiewandeling. Dan staan medewerkers op de route van de audiotour om vragen te beantwoorden.

Over Stadshavens

De gemeente Groningen, de ontwikkelaars VanWonen, VolkerWessels Vastgoed en BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, en de corporaties Lefier en Nijestee hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de gezamenlijke ontwikkeling van 2.400 woningen en 30.000 m2 commerciële en maatschappelijke bedrijfsruimte in Stadshavens. Van deze huizen worden er 360 sociale huurwoningen en 240 middenhuurwoningen. Dat is exclusief het Certe-terrein en de locatie Veiligheidsregio en politie. Die worden op termijn ook ontwikkeld. In totaal komen er maximaal 3.300 woningen en 33.000m2 commerciële en maatschappelijke bedrijfsruimte in Stadshavens. Daar is in het milieueffectrapport mee gerekend.

Foto’s: Bert Lanting