Skip to main content

Auteur: Jasja Scholtens

Ruim 130 bezoekers op geslaagd mini-festival Stadshavens

Stadshavens wordt de nieuwe eigenzinnige stadswijk aan het Eemskanaal. Voor de bouw van Stadshavens is een wijziging van het omgevingsplan nodig. Om hierover uitleg te geven en geïnteresseerden kennis te laten maken met Stadshavens, organiseerden we donderdag 25 januari een mini-festival. Met ruim 130 bezoekers en een leuk programma, kijken we terug op een geslaagd festival. Het festival vond plaats in en rond het informatiecentrum aan het Damsterdiep. Met een opvallende soep –en koffiecaravan, een versierde romneyloods en een overdekt terras was het terrein omgetoverd tot een sfeervolle plek. Bij de EMG-silo verscheen een verlichtingsinstallatie en een grote rode knop.

Foto’s Bert Lanting, Gemeente Groningen

In het informatiecentrum konden bezoekers tussen 14:00 uur en 20:00 uur terecht met hun vragen over Stadshavens. Het overgrote deel van de vragen ging over de woningen en wanneer ze te koop of te huur zijn. Omwonenden hadden vragen over onder andere verkeer, bouwhoogtes, het Betonbos en de informatievoorziening tijdens de bouw. 

 

De COVA-schoorsteen aan het woord

Foto’s Bert Lanting, Gemeente Groningen

Onderdeel van het festival was een mooi verhaal vanuit het perspectief de COVA-schoorsteen door verhalenverteller Kaj van der Plas. Deze schoorsteen, in het verhaal neergezet als “Charmant Op Veel Ansichtkaarten – C.O.V.A”, blijft samen met andere monumenten blikvanger in Stadshavens. Het verhaal werd opgevolgd door een kennismaking met de partners in Stadshavens: gemeente Groningen,  woningbouwcorporaties Lefier,  Nijestee en ontwikkelaars VanWonen, Volkerwessels en BPD. 

Foto’s Bert Lanting, Gemeente Groningen

Bij de EMG-silo onthulde wethouder Rik van Niejenhuis met een druk op de knop een groot grafisch werk over Stadshavens. Hij kreeg daarbij goede hulp. Het doek van 13×18 meter en 100 kilo, bij de onthulling nog uitgerold op de grond, hangt binnenkort op de EMG-silo. Het is dan zichtbaar vanaf de Eltjo Ruggeweg richting de Berlagebrug. Zo zien alle voorbijgangers dat Stadshavens eraan komt.

Omgevingsplan ter inzage

De wijziging van het omgevingsplan voor Stadshavens ligt nog tot en met woensdag 21 februari ter inzage voor reactie. Alle informatie staat onder documenten. Daar staat ook hoe je kunt reageren.

Heb je het mini-festival gemist, maar ben je toch benieuwd naar Stadhavens? Iedere woensdagmiddag is een inloopspreekuur tussen 14:00 uur en 16:00 uur. Een afspraak maken kan ook via info@stadshavens.nl

Ontwerp-omgevingsplan ter inzage voor reactie

Voordat we mogen beginnen met het bouwen in Stadshavens, moeten we het omgevingsplan wijzigen. Vroeger heette dat een bestemmingsplan. In februari 2023 hebben we de eerste versie van de wijziging van het omgevingsplan voor Stadshavens ter inzage gelegd, dit was het voorontwerp-omgevingsplan. Hierin hebben we de uitgangspunten voor de ontwikkeling van Stadshavens vastgelegd. Dan gaat het om onderwerpen als: waar komen de nieuwe woningen en voorzieningen? Wat worden de bouwhoogtes? Waar komt het nieuwe park? 

Wie dat wilde, kon hierop reageren. Dat is 75 keer gedaan door omwonenden, bewonersorganisaties en andere belangenorganisaties. Iedereen die heeft gereageerd, heeft een antwoord opgestuurd gekregen. Alle reacties en antwoorden zijn gebundeld in het inspraakverslag.

Nu is een nieuwe versie van de wijziging van het omgevingsplan voor Stadshavens klaar: het ontwerp-omgevingsplan. Ook hier mag op gereageerd worden. Dat kan van donderdag 11 januari tot en met woensdag 21 februari 2024. Alle informatie staat onder documenten. Daar staat ook hoe je kunt reageren.

Wat is een omgevingsplan?

Een omgevingsplan lijkt op wat eerder een bestemmingsplan heette. Het verschil is dat er vroeger heel veel bestemmingsplannen waren in de gemeente. Nu is er voor de hele gemeente één omgevingsplan. Dit omgevingsplan moeten we nu aanpassen omdat we de wijk Stadshavens willen maken. Een ander verschil is dat in een omgevingsplan niet alleen regels kunnen staan voor de inrichting van een gebied. Er kunnen ook regels in staan over bijvoorbeeld geluid en bodem en soms voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.

Mini-festival op donderdag 25 januari
Wie vragen heeft over het ontwerp-omgevingsplan is van harte welkom in ons informatiecentrum aan het Damsterdiep 271. Iedere woensdagmiddag hebben we inloopspreekuur van 14:00 uur tot 16:00 uur. Op donderdag 25 januari organiseren we een mini-festival. Dan is ons informatiecentrum open voor vragen van 14:00 uur tot 20:00 uur. Ook komt er een verhalenverteller die in de huid van de COVA-schoorsteen kruipt en onthult wethouder Rik van Niejenhuis een verassing. 

 

Wat gebeurt er met de containerwoningen?

Wellicht heeft u al gezien dat de containerwoningen op de hoek Damsterdiep-Eltjo Ruggeweg enige tijd leeg hebben gestaan. Op 20 december is de eigenaar begonnen met het weghalen van de containers. In dit bericht leest u over de werkzaamheden en wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

De containerwoningen zijn weggehaald omdat we archeologische en milieukundige onderzoeken moeten uitvoeren. Deze onderzoeken doen we zodat we ons goed kunnen voorbereiden op toekomstige bouwactiviteiten. Als de onderzoeken klaar zijn zaaien we het terrein in met graszaad en laten we het netjes achter zodat we het goed kunnen beheren.

Wat gaat u hiervan merken?

Met het weghalen van de containerwoningen verdwijnen ook de bijbehorende parkeerplaatsen direct rond het complex. De rij parkeerplaatsen voor de containerwoningen langs het gras blijft. In de afbeelding is met een rode rechthoek aangegeven welke parkeerplekken verdwijnen. In totaal blijven er tijdelijk zo’n 20 openbare parkeerplekken over. Het kan gebeuren dat we voor werkzaamheden zo nu en dan een gedeelte van de overgebleven parkeerplekken nodig hebben. Deze worden dan duidelijk afgezet.

Heeft u vragen?

Kom dan eens langs tijdens ons inloop spreekuur op Damsterdiep 271, elke woensdag tussen 14:00 en 16:00 uur. U kunt ons ook bereiken op info@stadshavens.nl of 050 700 1924. Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het team van Stadshavens B.V.

Welke geheimen kent de grond onder Stadshavens?

 

Ondanks dat we nog niet kunnen beginnen met bouwen, zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van stadshavens. Zo onderzoeken we momenteel wat er allemaal onder de grond zit. Deze informatie hebben we nodig om de grond klaar te kunnen maken voor de bouw. Haije Veenstra en Anko Wieringa van bureau RAAP voeren voor ons grondonderzoek uit door te boren. Zij doen onafhankelijk, archeologisch onderzoek zodat wij zeker weten dat we niks waardevols onbedoeld vernielen tijdens de bouw van Stadshavens. In dit artikel nemen we je mee voor een kijkje achter de schermen bij een archeologische boring.

Puin van de Grote markt

De boring aan het Eemskanaal begint voorspoedig. Eerst wordt er een check gedaan met een tracker zodat er niet door leidingen, draden of andere belangrijke zaken heen wordt geboord. De handboor gaat redelijk makkelijk de grond in, iets wat niet overal in Stadshavens vanzelfsprekend is. Haije vertelt dat er veel puin in de grond ligt, zoveel zelfs dat op sommige plekken de grond wel twee meter hoger is dan op de oude hoogtekaarten wordt aangegeven. Er gaan geruchten dat dit puin afkomstig kan zijn van de Grote Markt. Dat er veel puin ligt is wel zeker, maar of dat van de grote markt komt is moeilijk te zeggen.

Op zoek naar patronen

Haije en Anko zoeken naar patronen in de boring Archeologen zoals Haije en Anko zijn bij boringen op zoek naar bijzonderheden in de grondafzetting. Er wordt een zorgvuldig boorplan gemaakt, zodat er een duidelijk overzicht ontstaat over de verschillende grondlagen en wat daar mogelijk kan liggen. Tijdens de boring wordt er gelet op opvallende patronen in de grondafzetting. Hieraan kun je zien of er huizen, stallen, waterputten of andere interessante dingen hebben gestaan. Daarvoor moet de bodem alleen wel onaangetast zijn.

Terpen uit de steentijd

Archeologisch is het gebied van Stadshavens erg interessant. In de steentijd, toen het gebied langs het Eemskanaal nog uit kwelders bestond en leek op de wadden, hebben hier mensen op terpen gewoond. Haije en Anko hopen hier sporen van terug te vinden. Naast patronen wordt er ook gekeken naar scherven, aanduidingen van vuur en grondsamenstelling. Ondertussen zitten Haije en Anko al 3 meter diep. Als de grond niet verstoord is kijk je dan al zo’n 2000 tot 2500 jaar terug in de tijd.

Verstoorde grond

Aan de kleuren is te zien dat de grondlagen verstoord zijnPlots is aan de chaotische samenstelling van de grond te zien dat dit stuk eerder verstoord is – een slecht teken voor de historische waarde. Puin, zandhoudende klei, humus, alles zit door elkaar. Dat betekent ook dat alle mogelijke patronen niet meer te herkennen zijn. Vlak daarna stuit de handboor op iets hards waar niet doorheen te komen is. De boring is daarmee afgelopen.

Voornemen afsluiten onderdoorgang Oosterhavenburg voor autoverkeer

Voornemen afsluiten onderdoorgang Oosterhavenburg voor autoverkeer

Bij de ontwikkeling van Stadshavens hoort ook de aanpak van de kade langs het Eemskanaal. Deze wordt in de toekomst autovrij. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente Groningen een verkeersbesluit genomen waarmee de onderdoorgang bij de Oosterhavenbrug kan worden afgesloten voor autoverkeer. Aanleiding voor dit besluit waren signalen van bewoners dat er veel en vooral hard wordt gereden over de kade.

Het voornemen is onder de Oosterhavenbrug een verplicht brom/fietspad in te stellen. Dit gebeurt dan met het ronde blauwe bord ‘verplicht brom/fietspad’. Om te voorkomen dat er toch nog auto’s langs rijden, worden er ook reflecterende flexibele fietspaaltjes geplaatst. Hier komt dan inleidende (ribbel)markering en een rode asfaltverharding bij. Op de afbeelding is de toekomstige situatie gevisualiseerd. Omwonenden zijn over het voornemen geïnformeerd met een brief. Het besluit is in te zien via: https://gemeente.groningen.nl/overzicht-omgevingsvergunningen-en-verkeersbesluiten. 

Inloopbijeenkomst woensdag 15 november
Wie vragen heeft over de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer, is van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 15 november tussen 16:00 uur – 20:00 uur in het projectbureau aan het Damsterdiep 271. 

Onderzoek damwanden

Woensdag 26 juli doen duikers onderzoek naar de staat van de damwanden van het Eemskanaal. De uitkomsten van dit onderzoek wordt gebruikt om in kaart te brengen wat nodig is voor de herinrichting van de kade.